1-    PERSONAL INFORMATION

نام و نام خانوادگی : مسعود احمدی افزادی

متولد:21/7/1349 مشهد

Email: این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

Web: www.Afzadi.com & www.Afzadi.ir

 

2-    EDUCATION

1-   دکترا: ادیان تطبیقی و عرفان         

2-   کارشناسی ارشد: ادیان و عرفان   

3-   کارشناسی: فقه و مبانی حقوق اسلامی

    RESEARCH INTERESTS

دین شناسی تطبیقی- دین و دنیای معاصر- دین و سیاست- عرفان و جامعه- دین و آزادی- ادیان یهود و مسیحیت- دین ایران باستان- ادیان هند و بودا-

4-    RESEARCH EXPERIENCE

1-4-      انبیاء مشترک در زوهر و فصوص الحکم، بررسی تاریخی تحلیلی

فصوص الحکم و زوهر آثاري هستند که تاثيرات عميقي را به‌ترتيب بر جريان‌هاي عرفاني اسلامی و یهودی برجاي‌ نهاده‌اند. نویسنده فصوص الحکم و نویسنده یا نويسندگان زوهر داراي زمينة فکري مشابهي بوده اند. در مورد هر دو اثر اين ادعا وجود دارد که از جانب انبياء به نويسندگان آنها الهام شده‌اند. هم زوهر و هم فصوص در حقيقت تفسيري عرفاني بر آياتي از متون مقدس هستند. اصل جهانبيني هر دو اثر بر تعامل ميان اسماء و صفات خداوند و وجود انسان و جهان بنا شده است. هر دو کتاب بر خلقت صورت باطني انسان به صورت خداوند تاکيد دارند و آدم را مظهر جامع اسماء الهي و مسکن شخينا به‌شمار آورند. اسکان شخينا بر وي سبب شده تا او خليفه و جانشين خداوند در زمين باشد.                                  

    نکته قابل توجه و البته تا حدود زیادی مبهم که پرداخت به موضع را پر اهمیت تر جلوه می دهد، شباهت- های بسیار زیاد روش شناختی  تالیف و تنظیم شکلی و محتوایی این دو اثر بزرگ است. هر دو اثر در موارد متعددی، برداشت های کاملا متفاوت و حتی هترودوکسی از انبیاء و اتباع و مخالفانشان دارند. اینکه چرا ،چطور و چه میزان این دو متن  نسبت به متون مقدس حوزه دینی شان تفاوت دارند از یک سو و اینکه خود فصوص الحکم و زوهر تا چه حد و چگونه در موضوع حقیقت انبیاء با هم مشترک هستند از زمینه ها و ضرورت های انجام این تحقیق به شمار می آید.

 

2-4-      گاهان حکمت اهورایی ، سرودهای یکتایی

در گاهان هيچ اشارة مستقيمي به زمان زرتشت و سروده‌هاي او وجود ندارد هر چند در شش سرود از آن پیامبر از خود به عنوان اول شخص یاد میکند. برخي تاريخ متن را به 6000 ق.م، بعضي به حدود 800 ق.م و شماري ديگر به سدة6 ق.م مي‌رسانند. حتي اين ديدگاه نيز وجود دارد كه چندين شخص با نام‌ها و ويژگي‌هاي زرتشت وجود داشته‌اند. اما مهم‌تر از اين موضوع، آن‌كه با مقايسة گزارش‌هاي كتاب دينكرد از اوستاي دورة ساساني و اوستاي كنوني،  مشخص مي‌شود كه قسمت‌هاي بسياري از متن بدست ما نرسيده است و قريب به سه‌چهارم آن موجود نيست. از اين رو، نبايد توقع داشت كه بتوان تصوير روشني را از جهانبيني و خداشناسي زرتشت ترسيم كرد. افزون بر اين‌ها، بخش‌هايي از دايره‌المعارف دينكرد و يا متون پهلوي كه به شرح فرازهايي از گاهان پرداخته‌‌اند، اوستاي نو را هم درنظر داشته‌اند و الهيات آنها تا اندازه‌اي با الهيات گاهاني متفاوت است. برخي از آنها همچون بندهشن را كه مربوط به فرقه‌هاي زرتشتي و حتي درزمرة ادبيات پيش زرتشتي مي‌دانند. لذا اين آثار نيز نمي‌توانند كمك چنداني به روشن‌شدن فرازهاي گمشدة گاهان و بدست آمدن يك نماي جامع از خداشناسي مندرج در آن بنمايند. افزون برآن، برجستگي عامل عشق به خداوند نيز سبب مي‌گردد تا گاهان يك اثر فلسفي نباشد و نبايد انتظار داشت كه نظام فلسفي منسجم و يكدستي را در آن ملاحظه كرد. و منطقي است كه در هنگام بررسي‌ جايگاه و شئونات الوهيت، آن‌دسته از آموزه‌هايي را ملاك ارزيابي قرار دهيم كه بيش از بقيه تكرار شده‌اند.

 3-4-      خداشناسي مقایسه ای بر اساس گاهان و ریگ ودا

ریگ ودا و گاهان هر دو ريشه در باورهاي اقوامي داشته‌اند كه روزگاري از پيشينة مشترك هندوايراني برخوردار بودا‌اند. نظام الوهيتي كه بر اين دو اثر حاكم است، به دليل همين خاستگاه مشترك داراي مشابهت‌هاييست و البته به واسطة جدايي جغرافيايي و تا اندازه‌اي تقدم و تاخر زماني آنها بايكديگر، تفاوت‌هايي نيز ميان الوهيت‌هاي آنها به‌چشم‌مي‌خورد. اهورامزداي گاهاني داراي صفات و نيروهايي است كه او را بسيار شبيه ورونة ودا‌يي جلوه مي‌دهد، اما با توجه به قرارداشتن ورونة در يك بستر چندگانه‌پرستانه و مملو از ايزدان گوناگون، نمي‌توان او را با اهورامزداي گاهاني تطبيق داد و از اين نظر بيشتر شبيه اهورامزداي اوستاي نو است. اما مفهوم الوهي ديگري به نام پرجاپتي در ریگ ودا ديده‌مي‌شود كه از ديدگاه توحيدي شباهت‌هاي فراواني با اهورامزدا دارد ولي باز اين مشكل باقي است كه پرجاپتي در راس يك توحيد وجودي قرار دارد و اهورامزداي گاهاني در مركز يك توحيد عددي قرار گرفته است. البته اگر نظرية توحيد عددي بودن پرجاپتي را كه به استناد فرازهاي اندكي از ریگ ودا بيان شده را بپذيريم، اهورامزداي گاهاني قابليت انطباق فراواني با پرجاپتي خواهد داشت.

4-4-      موسی در دعاهای اسلامی ( دعای سمات)

       دعاي سمات،دعايي عظيم الشأن وعظيم القدراست. سمات به معني علامتها يا نشانه هاست وجمع كلمة سمه يا سموات نام ديگر اين دعا شبّور مخفّف شيپور است . البته در برخی متون آمده است که  شبّور در اصل شبوت يا شابوعوت و ياسنت  عيد خاص يهوديان در روز شنبه بوده است و يا همانطور كه گفتيم شابوعوت بوده يا عيدهفته ها چون لغات عبري و عربي بسيار نزديك هم هستند و در بسياري مواضع شين عبري به سين عربي ترجمه شده است .

مداومت و مراقبت براين دعا به كرّات از سوي اهل بيت(ع) تأكيد شده و خواندن اين دعا را در ساعات آخر روز جمعه مستحب دانسته اند .

اين تحقيق مختصر با استناد به قرآن كريم و كتاب مقدس و متن دعاي سمات ، قسمتهايي را كه پيرامون موسي و بني اسرائيل مي باشد بصورت تطبيقي شرح خواهد داد

5-4-      سيرة حكومتي موسی وعیسی از نگاه اسلام انقلابی ایرانی(امام خمینی)وکتاب مقدس

          تولّد موسي بنا بر كتاب مقدّس ، يك جريان كاملا“ سياسي است كه متعرّض نظام حكومتي فراعنه مي شود داستان تولد موسي دقيقا“ بيانگر آغاز پرسرو صداي زندگي يك انسان در عصر افول قدرت فراعنه است . داستان كودكي كه در آب انداخته مي شود و سپس در دستگاه قدرت پسر خورشيد (فرعون) بزرگ ميشود. آغاز عصيان از آب گرفته شده  با فرار بزرگ او از مصـر و پس ازبرملاشدن كشته شدن يك قبطي بدست او شروع مي شود. و اين مهاجرت اوّل موسي است از مصر به مدًين ، از فرعون به يترون  ، از تجرّد به تأهل ، از تفرقه به جمع ، و از خامي به پختگي.

    پس از اين فرمان قاطع يهوه است كه مبارزات موسي آغاز مي شود. بازگشت به مصر، انذار مصريان و تبشير بني اسرائيل از اهم كارهاي موسي در اين دوره است. يهوه در اين زمان بارها به موسي امر مي كند به نزد فرعون رفته و ابلاغ انذار نمايد و موساي مجذوب انوار الهي با يك عصا و دلي پر از خدا بدون توجه به تاج و تخت فراعنه در مقابل فرعون مي ايستد و آيت آشكار مي كند. 

مقاله این سیر تاریخی را از منظر تورات به عنوان یک نگاه سنت گرایانه و نیز از منظر امام خمینی به عنوان یک نگاه برجسته اسلام سیاسی مورد بررسی قرار می دهد.

6-4-      ضد خدا در آیین زرتشت

اهريمن به معناي ابليس و ضد خدا در آيين زرتشت است. به نظر ميرسد اهريمن داراي مفهوم بنيادي در آيين زرتشت است «شواهد اندكي در اين زمينه در گاتها ديده مي­شود كه شايد از منابع ديگري بتوان به دست آورد. اما انديشه اهريمن در طي قرن­ها دچار تغيير و تحول شده است. در گاتها «انگيزه مينيو در مقابل سپنتا مينيو قرار دارد كه هر دو اينها در انتخاب اوليه نقش اساسي دارند « اين هر دو در زندگي انسان و سرنوشت جهان نقش اصلي را بازي مي­كنند. اين مشخصه يعني بازي انتخاب «در كيهان شناسي كتاب­هاي پهلوي از قلم افتاده است«جايي كه اهريمن نقش مقابل تهمورمزدا را به عهده دارد. ساير متغييرات معنايي اهريمن بستگي به تفاوتهاي سطح فرهنگي و يا آگاهي دارد. به تعبير ديگر «آنجايي كه اهورمزدا حضور داشته باشد «اهريمن غايب است «به زبان ديگر» اهريمن وجود مادي ندارد.

7-4-      ادیان در دنیای امروز، تعامل یا تخاصم؟(بررسی دیدگاه های شوآن و هانتینگتون درباره تعامل یا تخاصم ادیان)

از آنجا که یکی از مباحث مهم در جامعه شناسی دین در عصر جدید، بررسی رابطه ادیان مختلف با یکدیگر است که در پارادایم های مختلف از گفتگو میان ادیان تا جنگ بین ادیان بررسی می شود، مقاله حاضر دیدگاه شوآن و  هانتینگتون را مورد تحليل و بررسي قرار داده است. شوآن دین  معرفتی را موضوعی اصلی و محوری در فرهنگ و تمدن بشری می‌داند و بر خلاف بعضی فلاسفه متجدد غربی برای آن احترامی بنیادین و اساسی قائل است. نیایش و ارتباط دائم با خدا برای وی رسالت اساسی انسان بر روی زمین است. بنابراین نه تنها به تعامل و گفتگو باورمند است بلکه اساسا همه میان راه های شریعتی را متصل به آزادراه معرفت می داند درحالیکه هانتیگتون برای اثبات نظریه پر بحث برخورد تمدن ها  دین مبتنی بر این میان راهها را ازجمله دلايل اصلی بر مي شمارد   و معتقد است وجوه اختلاف ميان تمدن هاي مختلف نه تنها واقعي بلكه امري اساسي است و تمدن هاي مختلف با مؤلفه هايي همچون تاريخ، زبان، فرهنگ، سنت و بويژه دین و مذهب از يكديگر تمايز و تخالف می یابند.این اختلاف اساسی برداشت ناشی از نوع نگاه این هر دو به کارکرد دین در جامعه است.

8-4-      ابن عربی و حکمت الهی در کلمه آدمی(بررسی تصویر وحدتگرایانه از آدم در فصوص الحکم)

 نکته مهم و اساسی در فص آدم، چرایی آفرینش  آدم است و اینکه  هدف از خلقت عالم و آدم چه بوده است؟ در مقیاس درون دینی و اسلامی اولین پاسخ به این پرسش همان مضمون حدیث قدسی معروف است که معرفت الهی را مبنا و دلیل آفرینش می داند. ولی این پاسخ معرفتی کوتاه تر از آن است که همه­ي کنه حکایت را بازگو کند و نیاز به شرح و بسط دارد. از زاویه­ای دیگر نیز می­توان به این مسئله نگاه کرد. درواقع دو دیدگاه متفاوت دراینجا وجود دارد. یکی برپایه­ي تصوير عامه­ي مومنان به اديان ابراهیمي و ديگری دیدگاه مبتنی بر وحدت وجود. در تصویر اخیر که مهمترین انگاره  معرفت گرایان در شناخت الهی است خدا ظاهر و باطن، اول و آخر است، آدم نیز هم خلق و هم حق است؛ جامع جمیع اسمای الهی است و عالم آیینه ای است که خدا و آدم خود را در آن می بینند. ملائکه هم قوای عالم هستند. جلال  و جمال، دو دست خدا و انسان کامل، همان نفس واحده است و سخن آخر اینکه خلیفه خدا بر زمین، جامع دو صورت خدا و صورت عالم است. در این مقاله تلاش می شود این تصویر از زوایای مختلف بررسی شود و در نهایت تصویری جامع از مسأله مورد بحث بدست داده شود.

9-4-      دريا به دريا (تأثیر آيين بودايي مهایانه برتصوف خراسان)

تأثیر بودای مهایانه با محوریت دستگیری و شفقت بر خلق و نابسندگی معرفت کسبی و حضور چند صد سالۀ خود در شرق ایران باستان بر تصوف خراسان و فرهنگ شرق ایران قابل توجه است. اغلب شواهدی که برای این تأثیرگذاری ذکر شده، براساس مشابهت و تأملی اولیه بوده است تعمیق و تحقیق در معناداری و کیفیت انتقال هریک از شواهد  مطرح در بحث حاضر مانند فنا و بقا، تناسخ و معاد، تسبیح و کشکول، خانقاه، سیاری و سیاحی، شخصیت ابراهیم بن ادهم، کسب معاش و بت پرستی در ادبیات صوفیانه محتوای اصلی این مقاله را تشکیل می دهد.

10-4-   مقايسة سيماي چهار نبي در زوهر و فصوص‌الحکم

 زوهر و فصوص الحکم آثاري هستند که تاثيرات عميقي را به‌ترتيب بر جريان‌هاي عرفاني يهودي و اسلامي برجاي‌نهاده‌اند. نويسندگان اين دو داراي زمينة فکري مشابهي بوده و شواهدي از انديشه‌هاي فيلوني و نوافلاطوني در کارهاي آنان مشاهده مي‌شود. درمورد هر دو اثر اين ادعا وجود دارد که از جانب انبياء الهي به نويسندگان آنها الهام شده‌اند. هم زوهر و هم فصوص در حقيقت تفسيري عرفاني بر آياتي از متون مقدس هستند. اصل جهانبيني هر دو اثر بر تعامل ميان اسامي خداوند و وجود انسان و جهان بنا شده است. سفيروت‌ها در زوهر و اسماء الهي در فصوص نقشي تقريباً همسان در نظام عالم برعهده دارند. البته ثنويت خاصي بر اين نظام حاکم است که ضمن تفکيک جنبه‌هاي جمالي و جلالي اسماء از يکديگر، آنها را همکار و لازم و ملزوم همديگر مي داند. هر دو کتاب بر خلقت صورت باطني انسان به صورت خداوند تاکيد دارند و آدم را مظهر جامع اسماء الهي و مسکن شخينا به‌شمار آورند. اسکان شخينا بر وي سبب شده تا او خليفه و جانشين خداوند در زمين باشد.

    امکان حضور خداوند در همة ارکان هستي(حتي جمادات) در بخش‌هاي مربوط به نوح و ابراهيم مورد بررسي قرار گرفته و سکون شخينا بر يک چيز را ماية تقدس آن دانسته‌اند. در زوهر و فصوص به گونه‌اي کوشش شده تا به ترتيب برتري  موسي و پيامبر اسلام(ص) بر ساير انبياء مورد توجه قرارگيرد. اين روند درمورد برتري بني‌اسرائيل و مسلمانان بر ساير اقوام نيز تا انداره‌اي مشهود است. هر دو اثر در مورد مقام «دوستي» و «خلت» ابراهيم اتفاق نظر دارند و تبعات اين صفت را در زندگي اين نبي پي مي گيرند. در مورد اسحاق و قرباني شدن وي، فصوص الحکم را بايد جزو معدود آثار اسلامي به‌شمار آورد که به‌جاي اسماعيل، اسحاق را ذبيح‌خداوند مي‌داند و اين امر مطابق با زوهر است. افزون بر اين که مقام «صداقت» را نيز براي انبياء ملحوظ داشته و امتيازات مربوط به صادقان در هر دو اثر بسيار شبيه است.

11-4-   موسی در دو سنت عرفانی اسلام و یهود (با تاکید بر فصوص الحکم ابن عربی و کتاب زوهر موسی دولئون)

موسی پیامبر بزرگ ادیان ابراهیمی بویژه یهود و اسلام است. موسی در متون مقدس هر دو دین جایگاه ویژه ای دارد. در سفر خروج کتاب مقدس و نیز در سوره های مختلف قرآن کریم و تفاسیر مرتبط با این دو متن مقدس به طور خاصی از موسی و نبوت او و بنی اسراییل یاد شده است.این یادکرد، محدود به متون شریعتی نمانده و گسترش قابل توجهی در زمینه های عرفانی  داشته است.فصوص الحکم ابن عربی به عنوان یکی از بزرگترین منابع عرفان نظری در اسلام و کتاب زوهر موسی دولئون به عنوان بزرگترین اثر قباله که هردو در اندلس(اسپانیا) و در یک زمان به ظهور رسیده اند به موسی توجه ویژه ای ای دارند. این تحقیق برای اولین بار به مقایسه سیمای موسی در این دو سنت عرفانی می پردازد.

12-4-   نگین درخشان اسلام در اشبیلیه (بررسی تحلیلی زندگی و شخصیت ابن عربی و فصوص الحکم)

ابن عربی یکی از شخصیت های مهم عرفان نظری در جهان اسلام است. او به واسطه استفاده از مرده ریگ عرفای بزرگ اسلامی و به ویژه ایرانی از یک سو و نیز برخورداری از میراث فکری متفکران مسلمان در غرب سرحدات اسلامی و به  ویژه  اشبیلیه یا همان سویل، جایگاه منحصر به فردی در میان عارفان مصنف مسلمان دارد. منزلگاه فرهنگی اندلس به عنوان خط تقارن فکری عرفان اسلامی با عرفان مسیحی و خصوصا با عرفان یهودی برآمده از پس قرنها در این نقطه از زمان و مکان و تاثیرگذاری ابن عربی بر این جریان ها ضرورت شناخت مستمر او را با قلم های مختلف بیشتر نشان می دهد و در این میان او را باید با فصوص الحکم در ترازوی شناخت قرار داد چراکه این اثر بزرگ ابن عربی محصول جدی جریان تاریخی عرفان اسلامی و اندلس است. شارحان زیادی فصوص الحکم را شرح کرده اند که همه لزوما دست ارادت به مصنف نداده اند بلکه آراء او را در شرح هایشان نقد هم کرده اند لکن همه او را به بزرگی فکر در فصوص ستوده اند.این مقاله نگاهی تحلیلی می اندازد به شخصیت محی الدین، و فصوص الحکم را در ترازوی نگاه مصنف و شارحان آن مورد بررسی شناختی شکلی و محتوایی قرار می دهد تا از زوایای این شناخت جستارهای بعدی را بصورت تطیبقی در محیط بین الادیانی اندلس بهتر بتوان انجام داد و اندیشه های این بزرگمرد مکتب اندلس را در نقطه تقارن فرهنگ ها بهتر درک کرد.

 13-4-   بررسی مبانی فقهی و حقوقی مسئولیت مدنی ناشی از تبلیغات رسانه ها

 رسانه ها تاثیری عمیق و گسترده بر اخلاق و تفکر اجتماعی آحاد افراد جامعه دارند چنان که ژان استوتزل در کتاب روان شناسان اجتماعی می نویسد: «ارتباط جمعی یا بهتر بگوییم ارتباطات در میان توده ها، عبارت است از انتقال اندیشه ها به تعداد فراوانی از افراد در آن واحد». بررسی مسؤولیت مدنی رادیو و تلویزیون مستلزم شناخت مبانی و منابع گوناگون است. حق آزادی بیان واطلاعات در تزاحم با حق آزادی در زندگی خصوصی و حفظ اسرار محدود میشود. نقض موارد اخلاقی امارهای بر تقصیر رسانهها است. در فقه قواعد عام وخاص قابل اجرا در مسؤولیت مدنی رادیو و تلویزیون وجود دارد. در فقدان قوانین خاص مسؤولیت رادیو و تلویزیون، میتوان به سایر قوانین از جمله قانون مطبوعات استناد نمود. مسؤولیت ناشی از پخش برنامههای رادیو و تلویزیونی یا قراردادی است یا غیر قراردادی. صدا و سیما نه تنها مجاز به پخش اخبار و اطلاعات غلط نیست، بلکه در پخش اخبار صحیح نیز محدودیت دارد. پخش آگهیهای تبلیغاتی غیر واقعی میتواند مسؤولیت آور باشد. صدا و سیما ملزم به اجرای کامل قانون حمایت از مؤلفان، مصنفان و هنرمندان است. برنامههایی که متضمن توهین، افترا، نشر اکاذیب هستند، حتی در صورت فقدان سوءنیت مسؤولیت آورند. پخش اخبار و اطلاعات نادرست، نقض یک قرارداد ضمنی مبنی بر واقعیت نمایی است. در این مقاله تلاش خواهیم نمود تا به بررسی مبانی فقهی و حقوقی مسئولیت مدنی ناشی از تبلیغات رسانه­ها بپردازیم.

 14-4-   دو عارف از شرق و غرب (جستاري اجمالي در  مفهوم معرفت ازديدگاه توماس آكمپیس و عزالدين محمود كاشانی)

اين جستار كوتاه مي كوشد تا در چند سطر به موضوع به معرفت از منظر دو شخصيت عرفاني تقريبا هم عصر و البته سرشناس بپردازد. براي اين منظور ابتدا ايندو شخصيت را به اجمال معرفي كرده و سپس بحث را پيرامون آراء معرفت شناسي ايشان ادامه مي دهيم .

15-4-   نیایش در باورهای کهن ( مصر و بین النهرین )

در این بررسی سعی میکنیم به منظور کشف چرایی و چگونگی تفاوتها و اشتراکات در نوع پرستش ،با بررسی مفهوم نیایش در هر یک ، حکمت دعا در دو خاستگاه را مورد بحث قرار دهیم .در بین النهرین مردم خدایان را تنها در شعور باطنی خویش ادراک نمی کردند بلکه خدایان به وسیله پدیده های دنیای مادی بر آنها تجلی می کرد. کهن‌ترین مراسم آئینی مصر به‌نیایش خورشید ـ خدای رَع باز می‌گردد و این حاکی از آن است که خورشید ـ خدای اساطیر مصری، به‌ویژه در اسطوره‌های آفرینش، نقش مهم‌تری را از خورشید ـ خدای بابلی یا شامَش دارد. نیایش در مصر برای معبود خدا/ حیوان است و جنبه ی ثنوی دارد و در واقع نزاع بین خیر و شر است در حالیکه نیایش برای خدایان نیمه الهی بین النهرین مانند گیلگمش است. حکمت نیایش به درگاه اوزیریس همچون گیلگمش گویای آرزوی دیرین انسان برای ادامه زندگی و جاودانگی است. این نیایش معتقدانه در مصر  به تدوین ادبیات آخرت شناسی و در بین النهرین به ضرورت نگرش زیست جاودانه منتهی می شود. مضمون نیایش های بی مرگی در هر دو بعدها به سنت های بزرگ تمدنی پیرامون خود مانند زرتشتی و یهود منتقل می شود.

16-4- Islam and Muslims in Germany

A: West and the Issue of the East

A1-The Greek Human

A 2- The Mediaeval  Christianity 

A3- The New Age 

A4- Today's Man

How does the East define its relations with the West?

B: Islam and Muslims in Germany

C: Problems of Muslims in Germany

C1- Lack of strong structures 

C2-  Lack of religious coordination

Muslims residing in Germany can be divided into 5 groups:  

C2-1- The so-called liberal Muslims who do not have a community leader. 

C2-2- The second group is the conservative Muslims.

C2-3- Strict Muslims 

C2-4- Neo-Muslims   

C2-5-The Sufis and mystics

C3- Lack of Political Formations 

C4- Lack of an Institutionalized Islam 

C5- Neglecting Common Values

D: A largest group of immigrants in Germany

E: Islam in Germany's Public Schools

Despite the ruling there are some questions which if not addressed can become serious setbacks:

D1- Exactly who are to be taught Islamic courses at German public schools?

D2-  According to the third and seventh articles of the German Constitution followers of all religions should be given the right to study their religious courses at public schools but these articles fall short of being fully materialized.

D3- What Methods to choose?

D3-1- The Consulate Method

D3-2 German Education Ministry Method

D3-3 Mixed Method

D3-4 The Extra-Religious Method

D3-5 The Turkish Studies Center Method

The main problem with all these methods is that neither is broad-based enough to be accepted by all Muslims living in Germany. Things become even more complicated if non-religious factors are taken into account. There is a difference of opinion about who represents Islam and whether or not political objectives should be injected into religious courses.

F:Islamic and Oriental Studies at German Universities

 

17-4-   WATER: from Holiness to Crisis

Water is considered the most imperative element of living on the Earth. Wherever there has been water, there has been signs of life and civilizations have propagated around it. Cultures and civilizations came to existence because of water and one of the main reasons why they perished was the exhaustion of this basic source of life . Thus, water has always been of great significance in people’s religious beliefs from the Genesis Era to the modern-day established religions. The Primordial waters and the Primeval Ocean contribute to all Creation myths. Incapable of vivification, saline waters are given the villain’s role, whereas freshwaters are cherished as divine players in the ancient myths, or even recent ones, due to man’s vital dependence on them. From a different perspective, water has ever been the incentive for many conquests and battles over governments and nations throughout history.

Today, however, the vivification attributed to water is overshadowed by other aspects in the world of industries, modernism and advancements. The same human who was once sacrificed at the altar of water and fire is today sacrificing water, being utterly ignorant of the fact that water is the blood running through vessels of the world as a body, of which human is an organ. Thus, once the body of existence kneels down due to drought, the civilized human would vanish from the Earth as well. This would in turn bring about crises in the civilization and culture as well as in other social, political, ethnical, and security facets of life.

Structured in three brief parts, this paper would provide an overview of water in the Creation myths of Iranian and Indian ethnic groups, the global condition of water, and the water crisis in Isfahan as the greatest realm of culture and civilization in Iran.

 

5-    TEACHING AND MENTORING EXPERIENCE

1-5-        بیش از 20 سال تدریس مستمردر دانشگاه ها

 با تدریس دروس تخصصی در زمینه ادیان ابتدایی وقدیم، ایران باستان و دین زرتشتی/ ادیان هندو بودا و ادیان خاور دور/ ادیان یهود و مسیحیت/ تصوف و عرفان اسلامی

6-    HONORS AND AWARDS

-      شرکت علمی در بهترین رساله  حوزه ادیان و عرفان در مراسم جایزه ویژه پروفسور مجتبایی در سال 1393

-      عضو محقق آکادمی علوم آلمانDAAD   از سال 2001 تا سال 2003 و محقق دوره دکترا در دانشگاه هایدلبرگ آلمان از سال 2001 تا سال 2003

8-    PUBLICATIONS

برخی مقالات چاپ شده:

1-    ادیان در دنیای امروز، تعامل یا تخاصم. (بررسی دیدگاه های شوآن و هانتینگتون)

2-   بررسي تطبیقی حقوق زنان در  دین زردشتی و يهوديت

3-    نیایش در باورهای کهن ( مصر و بین النهرین )

4-    بررسی مبانی فقهی و حقوقی مسئولیت مدنی ناشی از تبلیغات رسانه ها

5-    نگین درخشان اسلام در اشبیلیه (بررسی تحلیلی زندگی و شخصیت ابن عربی و فصوص الحکم)

6-    نیایش در باورهای کهن ( مصر و بین النهرین )

7-    Moses in Islamic and Jewish Theosophical Traditions

 With Emphasis on Fusus Al-Hikam by Ibn Arabi

 

برخی مقالات در دست چاپ:

1-2-4-     دو عارف از شرق و غرب (مفهوم معرفت ازديدگاه توماس آكمپیس و عزالدين كاشانی)

2-2-4-     دريا به دريا (تأثیر آيين بودايي مهایانه برتصوف خراسان)

3-2-4-شرح نی نامه مثنوی مولانا جلال الدین محمد بلخی.

4-2-4-نگاهی به اناجیل اربعه و انجیل برناباس.

5-2-4-موسی (ع) در دعاهای اسلامی /دعای سمات.

6-2-4-    سيرة حكومتي موسی و عیسی از نگاه اسلام انقلابی ایرانی(امام خمینی) و کتاب مقدس

7-2-4-گذری بر سکاها و پارسها در ایران.

8-2-4-  گاهان حکمت اهورایی ، سرودهای یکتایی

9-2-4-  خداشناسي مقایسه ای بر اساس گاهان و ریگ ودا

10-2-4-    ضد خدا در آیین زرتشت 

11-2-4-دوعارف همدانی - بابا طاهر عریان و عین القضات همدانی.

12-2-4-اسلام و مسلمانان در غرب.

13-2-4-  آدم  و حوا در تورات و تفاسیر عرفانی یهود( کابالا) و متون دینی و عرفانی اسلامی

1-    ابراهیم در متون دینی و عرفانی یهود( کابالا) و متون دینی و عرفانی اسلامی

2-    نوح در متون دینی و عرفانی یهود( کابالا) و متون دینی و عرفانی اسلامی

3-    اسحاق در متون دینی و عرفانی یهود( کابالا) و متون دینی و عرفانی اسلامی

4-    شیث در متون دینی و عرفانی یهود( کابالا) و متون دینی و عرفانی اسلامی

5-     Vom heiligen Wasser zur  Wasserkrise

Mit besonderem Schwerpunkt auf Wasserprobleme im Iran

 کتاب های  در دست چاپ:

1-    انبیاء مشترک در زوهر و فصوص الحکم، بررسی تاریخی تحلیلی

2-    عرفان اسلامی در هجده بیت اول مثنوی

 

8-    PROFESSIONAL MEMBERSHIPS

1-8-       عضو علمی اولین همایش سراسری عرفان اسلامی وانتخاب بعنوان سخنران برگزیده با مقاله عرفان در چهاربیت اول مثنوی.

2-8-       عضو علمی کنگره اسلام در اروپا با مقاله برگزیده اسلام ومسلمانان در اروپا پس از جنگ جهانی دوم دردانشگاه ارفورت آلمان

3-8-       عضو بنیاد بین المللی حکمت اسلامی صدرا

4-8-       همکاری با بنیاد بین المللی ایران شناسی

5-8-       مدیر اجرایی فصلنامه فلسفی خردنامه صدرا.

6-8-       عضویت درکنگره جهانی حکیم حاج ملا هادی سبزواری.

7-8-       عضویت درکنگره جهانی عطار نیشابوری

8-8-       عضویت در کنگره بورسیه های DAAD در تهران با موضوعیت آب و بحران آن در جامعه امروز

7-11-    دبیر دهمین جشنواره بین المللی رادیو با همکاری ABU در سال 2009

8-11-    دبیر دومین اجلاس جهانی صدا در سال2009

8-12-    دبیر پنجمین جشنواره ملی تلویزیونی جام جم (شبکه های سراسری تلویزیونی ایران) در سال 2019

این جشنواره  با حضور نوزده شبکه ملی تلویزیونی در زمینه های سریال و فیلم سینمایی، مسابقات تلویزیونی و سرگرمی، برنامه های ترکیبی( ورزشی، اجتماعی، معارف، اقتصادی ، سیاسی، کودک و نوجوان، سلامت، خانواده)، مستند، انیمیشن، دوبلاژ ، آگهی و تبلیغات تلویزیونی، بازار تلویزیونی، بخش داوری و انتخاب مردمی و فضای مجازی برگزار شد.

 

9-    LANGUAGE

1-9-       انگلیسی

2-9-       آلمانی

3-9-       عربی

10-          REFERENCES

11-          PROFESSIONAL EXPERIENCE

1-11-    مدیر شبکه تلویزیونی ملی  هفت (آموزش) صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران... هم اکنون

3-11-    مدیرکل صدا و سیمای استان اصفهان...2015- 2018

4-11-    مدیر شبکه تلویزیونی ملی استان های ایران(شما )صدا وسیمای جمهوری اسلامی ایران. 2012- 2015

5-11-    مدیر شبکه تلویزیونی ملی پنج (تهران) صدا وسیمای جمهوری اسلامی ایران. 2009- 2012

6-11-    مدیر شبکه ملی جوان صدا وسیمای جمهوری اسلامی ایران.2007 2009

9-11-    مدیرکل صداو سیمای استان گلستان. 2004- 2008

10-11-مدیرکل صدای کرج 2001- 2004

11-11-مدیر گروه جوان و اندیشه شبکه جوان1997- 2001

12-11-سردبیر خبر سراسری شبکه فرهنگ و شبکه جوان1999- 2001

 

 

 

 

Template Design:Afzadi